Suomė Katja Vahavihu 2010 metais Tamperės universitete apsigynė disertaciją “Šviesos terapija ir UVB siaurajuostė spinduliuotė pagerina vitamino D kiekį organizme“.
Ji pripažino, kad iki to meto buvo menkai išnagrinėta, kiek reikia gauti UVB spindulių, kad vyktų vitamino D sintezė, nors šviesos terapija jau seniai naudojama odos ligoms gydyti.

Katja Vahavihu atliko kelis tyrimus su sveikais žmonėmis, naudodama tiek natūralią saulės šviesą (tiriamųjų grupė buvo Kanarų salose), tiek ir UVB siaurajuostę 311-313 nm spinduliuotę.

Viename tyrimų penkiasdešimt trims sveikoms moterims UVB siaurajuoste spinduliuote septynias dienas paeiliui buvo apšviečiamas arba visas kūnas (tokių buvo 19), arba galva ir rankos (9 moterys), arba pilvas (14). Be to, tiek pat dienų 11-kai moterų galva ir rankos buvo apšviečiamos saulės šviesos simuliatoriumi. Visose grupėse moterys gavo vienodą bendrąjį apšvitos kiekį. Pradedant tyrimą, 77 proc. moterų vitamino D trūko, be to, šešioms jų buvo šio vitamino nepakankamumas (mažiau nei 25 ng/ml).

Vitamino D kiekiai reikšmingai padidėjo visose tiriamųjų grupėse.

Vitamino D kiekio padidėjimas grupėje, kurioje buvo apšviečiamos tik galva ir rankos, buvo beveik toks pats kaip ir apšvietus visą kūną, atitinkamai 11,0 ir 11,4 ng/ml. Apšvietus pilvą, padidėjimas buvo 4,0 ng/ml., o saulės šviesos simuliacija vitamino D kiekį padidino 3,8 ng/ml.

Vitamino D kiekio padidėjimas organizme truko ilgai, parodė vėlesni tyrimai.

Mokslininkė apibendrina, kad šviesos terapijai naudojama saulė ar nedidelės UVB siaurajuostės spinduliuotės dozės, kurios yra aiškiai mažesnės, kad sukeltų eritemą (odos paraudimą), veiksmingai paskatina vitamino D susidarymą ir pagerina psoriazės bei atopinio dermatito klinikinę eigą. Viso kūno ar vien galvos ir rankų apšvietimas NB-UVB bangų spinduliais buvo vienodai veiksmingi paskatinant vitamino D susidarymą. Triskart per savaitę, o iš viso 15 kartų visą kūną apšvietus UVB siaurajuoste spinduliuote, buvo žymiai sumažintas vitamino D nepakankamumas.

Šaltinis: KATJA VÄHÄVIHU. Heliotherapy and Narrow-band UVB Improve Vitamin D Balance. Acta Electronica Universitatis Tamperensis 986 ISBN 978-951- 4-8182-6 (pdf) ISSN 1456-954X

https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66644/978-951-44-8182-6.pdf?sequence=1